+34 951 242 876 | +420 234 076 508

Zásady ochrany osobních údajů

1 - Úvod

1.1 Zavazujeme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek a uživatelů služeb.
1.2 Tyto zásady se vztahují na případy, kdy vystupujeme jako správce osobních údajů návštěvníků našich webových stránek a uživatelů služeb; jinými slovy, kdy určujeme účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů.
1.3 By using our website and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy.
1.4 V těchto zásadách se "my", "nás" a "naše" vztahují na ThePropertyAdvisory.cz.

2. Kredit

2.1 Tento dokument byl vytvořen podle šablony společnosti SEQ Legal (https://seqlegal.com).

3. Jak používáme vaše osobní údaje

3.1 Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb („údaje o používání“). Údaje o využití mohou zahrnovat vaši IP adresu, geografickou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj doporučení, délku návštěvy, zobrazení stránek a cesty navigace na webu, jakož i informace o načasování, frekvenci a způsobu používání vaší služby.

4. Poskytnutí vašich osobních údajů ostatním

4.1 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členu naší skupiny společností (to znamená našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem), pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely a na základě právních základů uvedených v těchto zásadách.
4.2 Kromě konkrétních případů zpřístupnění osobních údajů uvedených v tomto oddíle 4 můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.

5. Uchovávání a mazání osobních údajů

5.1 Tento oddíl stanoví naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby zajistily, že budeme dodržovat naše zákonné povinnosti v souvislosti s uchováváním a mazáním osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
5.3 Vaše osobní údaje budeme uchovávat následujícím způsobem:
(a) automaticky shromážděné informace na našich webových stránkách jsou uchovávány po dobu maximálně dvou let, obvykle však ne déle než 6 měsíců.
(b) osobní údaje budou uchovávány po dobu, po kterou využíváte naše služby, a maximálně tři roky poté, co naše služby přestanete využívat.
5.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu můžeme vaše osobní údaje uchovávat, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

6. Změny

6.1 Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.
6.2 Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste spokojeni s případnými změnami těchto zásad.

7. Vaše práva

7.1 Můžete nám dát pokyn, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme; poskytnutí těchto údajů bude podléhat:
(a) předložení vhodného dokladu o vaší totožnosti (pro tento účel obvykle akceptujeme fotokopii pasu ověřenou advokátem nebo bankou a originál účtu za služby, na kterém je uvedena vaše současná adresa a který je datován do 3 měsíců).
7.2 Osobní údaje, o které požádáte, můžeme zadržet v rozsahu povoleném zákonem.
7.3 Můžete nám kdykoli dát pokyn, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.
7.4 V praxi obvykle buď předem výslovně souhlasíte s použitím vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebo vám poskytneme možnost odmítnout použití vašich osobních údajů pro marketingové účely.

8. Naše detaily

8.1 Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost 1StopConsultancy SL.
8.2 Jsme registrovaní ve Španělsku pod registračním číslem B93329688.
8.3 Naše hlavní sídlo je na adrese Urb El Saladillo, Edificio Altair, 206, 29688 Estepona, Malaga.

Zásady používání cookies

1. Úvod

1.1 Naše webové stránky používají soubory cookie.
1.2 Používáním našich webových stránek a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad.

2. Kredit

2.1 Tento dokument byl vytvořen podle šablony společnosti SEQ Legal (https://seqlegal.com).

3. O cookies

3.1 Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který webový server odesílá webovému prohlížeči a prohlížeč jej ukládá. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru.
3.2 Cookies may be either “persistent” cookies or “session” cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will remain valid until its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry date; a session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session, when the web browser is closed.
3.3 Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich.
3.4 Webové servery mohou soubory cookie používat k identifikaci a sledování uživatelů při procházení různých stránek webu a k identifikaci uživatelů, kteří se na web vracejí.

4. Naše cookies

4.1 Na našich webových stránkách můžeme používat jak relační, tak trvalé cookies.

5. Analytické cookies

5.1 K analýze používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics.
5.2 Náš poskytovatel analytických služeb generuje statistické a jiné informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie.
5.3 Analytické soubory cookie používané našimi webovými stránkami mohou obsahovat následující názvy: _ga, _gat, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz a __utmv.
5.4 Vytvořené informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek.
5.5 Zásady ochrany osobních údajů našeho poskytovatele analytických služeb jsou k dispozici na adrese:http://www.google.com/policies/privacy/].

6. Naše detaily

6.1 Tento web je vlastněn a provozován společností 1Stop Consultancy SL

Whatsapp us
The Property Advisory
Hello,
How can we help you?
Don't hesitate to contact us via WhatsApp.