+34 951 242 876 | +420 234 076 508

Privacybeleid

1- Inleiding

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers en servicegebruikers te beschermen
1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.
1.3 Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.
1.4 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar ThePropertyAdvisory.cz

2. Krediet

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (https://seqlegal.com).

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik.

4. 4. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden, en op de rechtsgronden, uiteengezet in dit beleid.
4.2 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

5. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

5.1 Dit gedeelte beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

5.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of doeleinden dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doeleinden nodig is.
5.3 We bewaren uw persoonsgegevens als volgt: (a) de automatisch verzamelde informatie op onze website wordt bewaard voor een periode van maximaal twee jaar, maar meestal niet langer dan 6 maanden. (b) persoonlijke gegevens worden bewaard voor de tijd dat u onze diensten gebruikt en maximaal drie jaar nadat u stopt met het gebruik van onze diensten.
(a) the automatically collected information on our website is retained for a maximum period of two years but usually no more than 6 months.
(b) personal data will be retained for the length of time you use our services and a maximum period of three years after you stop using our services.
5.4 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze sectie, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Wijzigingen

6.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.
6.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7. Uw rechten

7.1 U kunt ons opdragen om u alle persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan:
(a) het verstrekken van passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel accepteren we meestal een fotokopie van uw paspoort, gecertificeerd door een advocaat of bank, plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres en is gedateerd binnen 3 maanden) .
7.2 We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt, achterhouden voor zover wettelijk toegestaan.
7.3 U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.
7.4 In de praktijk stemt u gewoonlijk uitdrukkelijk van tevoren in met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of we bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

8. Onze gegevens

8.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door 1StopConsultancy SL.
8.2 Wij zijn geregistreerd in Spanje onder registratienummer B93329688.
8.3 Onze hoofdvestiging is Urb El Saladillo, Edificio Altair, 206, 29688 Estepona, Malaga.

Cookiebeleid

1. Introduction

1.1 Onze website maakt gebruik van cookies.
1.2 Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

2. Krediet

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (https://seqlegal.com).

3. Over cookies

3.1 Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.
3.2 Cookies kunnen ofwel "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.
3.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.
3.4 Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en te volgen terwijl ze door verschillende pagina's op een website navigeren en om gebruikers te identificeren die terugkeren naar een website.

4. Onze cookies

4.1 We kunnen zowel sessie- als permanente cookies gebruiken op onze website.

5. Analytics-cookies

5.1 Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren.
5.2 Onze analysedienstverlener genereert (statistische) informatie over het websitegebruik door middel van cookies.
5.3 De analytische cookies die door onze website worden gebruikt, kunnen de volgende namen hebben: _ga, _gat, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz en __utmv.
5.4 De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen.
5.5 Het privacybeleid van onze dienstverlener voor analyse is beschikbaar op: [http://www.google.com/policies/privacy/].http://www.google.com/policies/privacy/].

6. Onze gegevens

6.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door 1Stop Consultancy SL

Whatsapp us
The Property Advisory
Hello,
How can we help you?
Don't hesitate to contact us via WhatsApp.